Hrvatski normativni dokument

Oznaka: HRN EN ISO 26000:2020

Naslov (HR):
Upute o društvenoj odgovornosti (ISO 26000:2010; EN ISO 26000:2020)

Naslov (EN):
Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010; EN ISO 26000:2020)

Napomena: Izdanje na hrvatskome jeziku dostupno je od 2022-03-31.

Područje primjene (HR):
Ova međunarodna norma daje smjernice svim organizacijama bez obzira na njihovu veličinu ili lokaciju o sljedećem:
a) pojmovima, nazivima i definicijama povezanim s društvenom odgovornošću
b) pozadini, trendovima i obilježjima društvene odgovornosti
c) načelima i postupcima koji se odnose na društvenu odgovornost
d) glavnim temama i pitanjima društvene odgovornosti
e) integraciji, provedbi i promicanju društveno odgovornoga ponašanja u svim segmentima organizacije i putem politika i postupaka unutar područja njezina utjecaja
f) utvrđivanju dionika i suradnji s njima
g) obavještavanju o preuzetim obvezama, rezultatima i drugim informacijama koje se odnose na društvenu odgovornost.
Ova međunarodna norma služi kao pomoć organizacijama u doprinosu održivom razvoju. Namjena joj je da ih potakne da iziđu iz okvira puke sukladnosti sa zakonima, priznajući da je sukladnost sa zakonima
temeljna dužnost svake organizacije i bitan dio njezine društvene odgovornosti. Namijenjena je da promiče zajedničko shvaćanje u području društvene odgovornosti i da bude dopuna drugim dokumentima i
inicijativama za društvenu odgovornost, a ne da ih zamijeni.
Pri primjeni ove međunarodne norme preporučuje se da organizacija uzme u obzir društvenu, okolišnu, pravnu, kulturnu, političku i organizacijsku raznolikost te razlike u ekonomskim uvjetima, a da se istodobno
pridržava međunarodnih norma ponašanja.
Ova međunarodna norma nije norma za sustave upravljanja. Nije namijenjena ni prikladna za certificiranje ili sastavljanje propisa ili ugovora. Svaka ponuda za certificiranje ili izjava o certificiranosti prema normi
ISO 26000 bila bi lažno prikazivanje namjene i svrhe te zlouporaba ove međunarodne norme. S obzirom na to da ova međunarodna norma ne sadržava zahtjeve, nikakav certifikat ne može biti dokaz sukladnosti s njom.
Svrha je ove međunarodne norme da organizacijama pruži smjernice o društvenoj odgovornosti i ona se može koristiti kao dio aktivnosti javne politike. Međutim, nije joj namjena da se tumači kao „međunarodna
norma“, „smjernica“ ili „preporuka“ za potrebe Sporazuma iz Marakeša kojim je osnovana Svjetska trgovinska organizacija (WTO) ni da bude osnova za pretpostavku ili nalaz da je koja mjera sukladna s obvezama prema WTO-u. Nadalje, nije joj svrha da bude osnova za pravne radnje, pritužbe, obrane ili druge zahtjeve u bilo kojem međunarodnom, domaćem ili drugom postupku ni da se navodi kao dokaz razvoja međunarodnoga običajnog prava.
Namjena ove međunarodne norme nije da spriječi razvoj nacionalnih norma koje su konkretnije, sadrže zahtjeve ili su različite po vrsti.

Područje primjene (EN):
ISO 26000:2010 provides guidance to all types of organizations, regardless of their size or location, on:

concepts, terms and definitions related to social responsibility;
the background, trends and characteristics of social responsibility;
principles and practices relating to social responsibility;
the core subjects and issues of social responsibility;
integrating, implementing and promoting socially responsible behaviour throughout the organization and, through its policies and practices, within its sphere of influence;
identifying and engaging with stakeholders; and
communicating commitments, performance and other information related to social responsibility.

ISO 26000:2010 is intended to assist organizations in contributing to sustainable development. It is intended to encourage them to go beyond legal compliance, recognizing that compliance with law is a fundamental duty of any organization and an essential part of their social responsibility. It is intended to promote common understanding in the field of social responsibility, and to complement other instruments and initiatives for social responsibility, not to replace them.
In applying ISO 26000:2010, it is advisable that an organization take into consideration societal, environmental, legal, cultural, political and organizational diversity, as well as differences in economic conditions, while being consistent with international norms of behaviour.
ISO 26000:2010 is not a management system standard. It is not intended or appropriate for certification purposes or regulatory or contractual use. Any offer to certify, or claims to be certified, to ISO 26000 would be a misrepresentation of the intent and purpose and a misuse of ISO 26000:2010. As ISO 26000:2010 does not contain requirements, any such certification would not be a demonstration of conformity with ISO 26000:2010.
ISO 26000:2010 is intended to provide organizations with guidance concerning social responsibility and can be used as part of public policy activities. However, for the purposes of the Marrakech Agreement establishing the World Trade Organization (WTO), it is not intended to be interpreted as an “international standard”, “guideline” or “recommendation”, nor is it intended to provide a basis for any presumption or finding that a measure is consistent with WTO obligations. Further, it is not intended to provide a basis for legal actions, complaints, defences or other claims in any international, domestic or other proceeding, nor is it intended to be cited as evidence of the evolution of customary international law.
ISO 26000:2010 is not intended to prevent the development of national standards that are more specific, more demanding, or of a different type.

Izdanje: 1

ICS:

Tehnički odbor/pododbor: TO 552, Društvena odgovornost

Oznaka faze: 60.60 - HRN dostupan

Glasilo (rasprava): HZN e-Glasilo 7/2020 ()

Glasilo (objava): HZN e-Glasilo 11/2020 ()

Način prihvaćanja: pr-pp - prihvaćanje strane norme u izvorniku i prijevodom

Jezik: en
Broj stranica: 110
Cjenovni razred: O
Cijena: 69,00 EUR

Jezik: hr
Broj stranica: 118
Cjenovni razred: HO
Cijena: 80,00 EUR

Izvornik: EN ISO 26000:2020

Zamjenjuje: HRN ISO 26000:2010

Obrazac za ponudu normativnih dokumenata i/ili publikacija (obrazac ob.025-0)   [preuzmite doc]   [preuzmite pdf]

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.